Predikant & Kerkenraad

De ouderlingen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. De kerkenraad vervult een leidinggevende rol, draagt verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkelijke gemeente en is verantwoordelijk voor het geestelijke en praktische leven in de gemeente.

Predikant
Momenteel hebben wij geen eigen predikant.
Daarom is er een beroepingscommissie ingesteld die de taak heeft gekregen om op zoek te gaan naar een geschikte predikant voor onze gemeente. Wij hebben een ‘profielschets’ gemaakt van de predikant die wij zoeken.

Kerkenraad
De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente. Taken van de kerkenraad zijn onder andere:

  • de zorg voor de kerkdiensten en het gebruik van de sacramenten (doop en avondmaal),
  • de opbouw van de gemeente,
  • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
  • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
  • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente, · het officieel vertegenwoordigen van de gemeente

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd. De kerkenraad wordt in haar werk bijgestaan door de diaconie en ondersteund door meerdere commissies.