ANBI en financien

Helaas ontkomen wij er niet aan. Ook een kerk heeft geld nodig om te blijven bestaan. Er is geld nodig voor de verkondiging van het Woord, voor het beheer en onderhoud van onze kerk, voor het werk van zending en evangelisatie. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen te noemen. Hier vindt u alle praktische informatie over de financiën van de kerk.
ANBI
Onze kerk staat geregistreerd onder de categorie instellingen waaraan giften kunnen worden gedaan die in mindering kunnen worden gebracht van uw persoonlijke inkomen. Of, zoals meestal gezegd wordt: “de giften aan de kerk kan je aftrekken van de belasting”. Dat is fijn en goed, voor u maar ook voor ons. Zo kunt u meer geven, terwijl het u minder kost. Toch? Hieronder staat een link naar een document waar alles over de financiën van de kerk staat vermeld die volgens de richtlijnen openbaar moeten zijn om in aanmerking te komen voor een ANBI status.

Even wat praktische informatie over onze ANBI registratie hieronder.

  • Nederlandse Gereformeerde Kerken te Hoogvliet-Spijkenisse
    RSIN/Fiscaalnummer: 8047.54.445
Financiële informatie
Onze kerk wordt financieel niet ondersteund door de overheid. We krijgen dus geen subsidie of andere inkomsten vanuit het rijk. Dat betekent dat de gemeente zichzelf financieel zal moeten onderhouden. Doordat alle gemeenteleden hun bijdrage leveren via de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en via de collecte. Hieronder wat praktische informatie.
Bankrekening van de kerk
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL31INGB0000378926
T.n.v. NGK Hoogvliet-Spijkenisse
Bij stortingen altijd vermelden waarvoor de betaling bestemd is.
Collectemunten
Munten zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening: NL31INGB0000378926 t.n.v. NGK Hoogvliet-Spijkenisse onder vermelding van het aantal gewenste munten. Voor vragen over dit onderwerp kunt u altijd terecht bij de penningmeester. De volgende munten zijn verkrijgbaar:

  • blauwe munt € 0,50
  • zwarte munt € 0,75
  • rode en de groene munt € 1,00

Heeft u vragen over de Vaste Vrijwillige Bijdrage, neem dan even contact op met de wijkouderling of wijkdiaken. Wilt u als gast het werk van onze kerk steunen, dan kunt u uw gift overmaken op bovengenoemd rekeningnummer. Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Diaconie
De diaconie heeft van oudsher een speciale en belangrijke taak; de zorg en ondersteuning voor hulpbehoevenden. En daarvoor zijn ook financiële middelen nodig. Deels wordt dit bijeen gebracht door de collectes. Een ander deel is afkomstig vanuit giften. Wilt u het werk van de diakenen financieel steunen? Hieronder de benodigde informatie. Adres: Postbus 345, 3200 AH Spijkenisse
Bankrekening: IBAN: NL10RABO 0150.946.716
t.n.v. penningmeester Diaconie NGK Hoogvliet-Spijkenisse
E-mail: diaconie@ngkhoogvlietspijkenisse.nl