Vrede voor de Stad

Stichting Vrede voor de Stad wil daadwerkelijk iets betekenen voor Spijkenisse door een bijdrage te leveren aan het welzijn van de stad. Diverse kerken in Spijkenisse doen hier aan mee.

Onze visie is door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede in de stad te laten ontstaan. Vrijwilligers van de deelnemende kerken zijn actief betrokken bij de volgende projecten:

 • Bezoekproject “De Hartelborgt” (Jeugdgevangenis in Spijkenisse)
 • Voedselbank Spijkenisse
 • Vluchteling Kerk en Maatschappij
 • Budgetmaatjes
 • Bron van Vrede

De kerken die hieraan deelnemen zijn:

 • Baptistengemeente
 • Christelijk Gereformeerde Kerk “De Ark”
 • Christengemeente Spijkenisse
 • Protestantse Gemeente Spijkenisse (PKN)
 • Protestantse Gemeente Hekelingen-Maaswijk
 • Leger des Heils
 • Pinkstergemeente “De Schuilplaats
 • Rooms Katholieke Kerk “Felicitas”
 • Nederlands Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen” in Hoogvliet
 • Gereformeerde Gemeente

Contactpersoon namens onze kerk: Sary Dekker. Voor meer info, verwijzen wij u naar de website van Vrede voor de Stad