Ons kerkverband

Sinds 1 mei 2023 zijn de Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) samengevoegd. Vanaf deze datum gaan beide kerkverbanden samen verder onder de naam: “Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK)”. Totaal vallen er onder dit nieuwe samengevoegde kerkverband 148.000 leden en 347 kerkelijke gemeenten.

Wij maken deel uit van de wereldwijde christelijke gemeenschap die Gods liefde wil doorgeven aan iedereen. De kerk is de plek waar we samen ons geloof delen, waar we elkaar en anderen dienen. God geeft ons een doel en Hij geeft richting aan ons leven.

Dankbaar kijk ik terug op de opleiding die ik aan de Theologische Universiteit in Kampen heb gevolgd. Ik kan het dan ook iedereen die predikant wil worden aanraden.

Het landelijke kerkverband heeft meerdere commissies en deputaatschappen die de plaatselijke gemeenten kunnen helpen bij actuele vraagstukken of administratieve ondersteuning.

Binnen de NGK mogen de kerken met betrekking tot de invulling van de kerkelijke organisatie veel zaken zelf beslissen. In onze kerk in Hoogvliet is iedereen van harte welkom. Sinds een paar jaar zijn er vrouwelijke diakenen in onze kerk. In april 2023 is ook het ambt van ouderling en predikant opengesteld voor vrouwen.

Meer weten? Lees dan verder op: