Activiteiten

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Naast onze wekelijkse kerkdiensten zijn er Bijbelstudies, sociale activiteiten zoals koffieochtenden, jeugdavonden en dergelijke. Wilt u meer weten, bekijk dan de lijst hieronder.

Alpha-cursus
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. Onze gemeente organiseert met enige regelmaat een Alpha-cursus voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Lees verder….

BBQ
Ieder jaar wordt er een BBQ georganiseerd waarbij jong en oud welkom zijn. Wat is het goed om op zo’n ontspannen manier elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Veel goede en diepgaande gesprekken ontstaan vaak spontaan onder het genot van een hapje en een drankje.

Commissies
Binnen de gemeente zijn er meerdere commissies actief voor bepaalde taken. Wij zijn blij met iedereen die mede verantwoordelijkheid voor het werk van de kerk dragen. Lees verder…

Bijbelkring
De bijbelkring komt eens in de 14 dagen bij elkaar op een vast adres bij één van de leden thuis. Momenteel bestaat de groep uit maximaal 10 mensen. Aan de hand van een bijbelboek delen we ons geloof en praten hierover van hart tot hart.

Crea-middagen
Er worden crea-middagen in onze gemeente georganiseerd door twee dames uit onze gemeente. Dat is één keer per maand op een donderdag. Kosten 2,50 euro per keer. Op die middag worden 3D- kaarten gemaakt. Heb je een andere creatieve hobby (bijv. breien/haken etc.) dan ben je natuurlijk ook welkom. Het is gezellig om samen creatief bezig te zijn. Ook als je geen lid bent van onze gemeente, dan ben je van harte welkom op de crea-middagen.

GO-avonden (14 tot 18 jaar)
De plek van jongeren is erg belangrijk in onze gemeente. Het GO-team verzorgt geloofsonderwijs aan jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. We gaan met de jongeren in gesprek over actuele geloofsthema’s. Lees verder…

Gebedsgroep
Wij hebben in onze gemeente ook een Gebedsgroep. Wij willen samen bidden voor onze gemeente, voor de jeugd, voor gemeenteopbouw, het beroepingswerk etc. Lees verder…

Gemeentedag
Jaarlijks organiseren wij een gemeentedag. Vaak wordt dit op zondag aansluitend aan de kerkdienst gehouden. De gemeente komt bij elkaar om koffie te drinken en ook is er een gezamenlijke maaltijd. De invulling van deze dag is iedere keer anders. Lees verder…

De persoonlijke ontmoetingen en gesprekken die ik heb tijdens de diverse activiteiten doen mij goed. Wat een zegen om zoveel met elkaar te kunnen delen.

Huiskamergroepen
In 2022 zijn in het kader van het traject gemeenteopbouw de eerste twee huiskamergroepen gestart. Ze komen geregeld bij elkaar op de dinsdagavonden. Een van deze huiskamergroepen start met een gezamenlijke maaltijd. In een ontspannen sfeer van de huiskamer wordt een bijbels of actueel onderwerp besproken.

Kidsclub (4 tot 8 jaar)
Meerdere keren per jaar is er kidsclub tijdens de preek. De kinderen gaan dan aan de slag met een knutselwerkje aan de hand van een bijbelverhaal. Rond Kerst en Pasen wordt op de kidsclub ook een activiteit gedaan. Lees verder…

Koffiedrinken na de kerkdienst
Na de dienst is er om de week gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het koffiedrinken rond 10:45 uur. Van harte uitgenodigd, ook alleen voor de koffie. U vindt de data wanneer er koffiedrinken is na de dienst onder het kopje “Agenda”.

Koffieochtenden
Meestal iedere tweede donderdag van de maand is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie in ons kerkgebouw te ontmoeten. Dit is altijd van 10:00 tot 12:00 uur. Iedereen is van harte welkom: ook voor gasten. U vindt de data wanneer er koffiedrinken is onder het kopje “Agenda”.

Marriage Course
De Marriage Course is ontwikkeld om huwelijken te versterken. Tijdens zeven romantische avondjes uit krijgen deelnemers meer inzicht in zichzelf, hun partner en hun relatie. De cursus wordt in een gezellige, open en veilige sfeer gegeven. De Marriage Course gaat uit van christelijke principes, maar is zowel voor christelijke als niet-christelijke stellen relevant en toegankelijk. Het doel is om samen op een leuke, gezellige en nuttige manier in je relatie te investeren. Lees verder…

Mini-bieb
Een mini-bieb is een kleine boekenkast, waaruit je gratis boeken kunt lenen of kunt ruilen met boeken die je zelf niet meer leest of al gelezen hebt. In de kast staan alleen christelijke boeken: leesboeken voor jong en oud, maar ook dagboeken en studieboeken.

Startweekend
Ieder jaar na de zomervakantie wordt er een startweekend georganiseerd aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. Tijdens dit startweekend wordt het thema voor het komende seizoen bekend gemaakt en worden er ontspannende activiteiten georganiseerd. We sluiten deze dag meestal af met een gezellige BBQ.

Vrede voor de Stad
Stichting Vrede voor de Stad wil daadwerkelijk iets betekenen voor Spijkenisse door een bijdrage te leveren aan het welzijn van de stad. Diverse kerken in Spijkenisse doen hier aan mee. Lees verder…


Tot zover de lijst met actieve commissies, teams en contactpersonen. Wilt u meer weten of contact opnemen dan kunt u onder het kopje “Leden” in het menu de lijst met namen terugvinden van degenen die in de desbetreffende commissies, teams of als contactpersonen actief zijn. In verband met de privacybescherming hebben wij ervoor gekozen om de namen niet op deze pagina weer te geven. Bent u geen lid van onze gemeente en/of heeft u geen toegang voor het afgeschermde gedeelte voor “Leden”, neemt u dan gerust contact op via ons reactieformulier.