Veel gestelde vragen

Hier alvast de eerste vragen en antwoorden. Wij zullen proberen zo snel mogelijk een lijst met vragen en antwoorden uit te breiden zodat u in een overzicht de meest gestelde vragen en antwoorden terug kunt vinden. Zelf iets toe te voegen aan deze lijst? Laat ons dat dan even weten.
Vraag
Ik ben geen lid van deze kerk maar zou wel graag vrijblijvend wat informatie willen ontvangen. Bij wie moet ik dan zijn en hoe werkt dat?

Antwoord
Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u vrijblijvend informatie bij ons kunt opvragen. Wij verzamelen geen emailadressen en zullen u dan ook niet benaderen tenzij u zelf heeft aangegeven contact met ons te willen hebben. Wilt u liever persoonlijk contact, dan kunt u contact opnemen met onze scriba. Welke vraag u ook heeft, wij zullen altijd proberen u verder te helpen.

Vraag
Kan ik als ik de kerkdienst als gast bezoek deelnemen aan het avondmaal?

Antwoord
Als kerk vieren wij het heilig avondmaal samen met alle belijdende leden van onze gemeente. Bent u belijdend lid van een andere gemeente, dan bent u als gast van harte welkom om het avondmaal met ons te vieren. Wel willen wij graag vooraf een kort gesprekje met u hebben, zodat wij iets van uw achtergrond en beweegredenen weten.