Kerkdiensten

Elke zondag komen we bij elkaar om God te ontmoeten. In deze samenkomst spreekt God tot ons door de Bijbel, en de uitleg daarvan door een predikant of preeklezer. Samen zingen we liederen om Hem te eren en te danken.

Wat is er nu mooier dan samen met je broers en zussen de HERE prijzen tijdens de kerkdienst? Op zo’n manier dat God aan Zijn eer komt en wij zijn kinderen mogen zijn.

We spreken met Hem in onze gebeden. Zoals kinderen die afhankelijk zijn van hun vader, vragen wij Hem om hulp voor onszelf en voor de wereld. Tijdens deze wekelijkse ontmoetingen willen wij graag groeien in ons geloof en om onze relatie met Hem en elkaar te versterken. Wij zijn er van overtuigd dat we God nodig hebben om ons kracht en wijsheid te schenken over alles wat ons in het dagelijks leven bezig houdt.

U bent van harte uitgenodigd om onze diensten bij te wonen. Deze beginnen doorgaans om 09:30 uur. Bekijk voor actuele diensten en tijden de “Agenda”.