Commissies

Binnen de gemeente zijn er meerdere commissies, teams en contactpersonen actief voor bepaalde taken. Wij zijn blij met iedereen die mede verantwoordelijkheid voor het werk van de kerk dragen.

Activiteitencommissie
Deze commissie organiseert vooral ontspannende activiteiten voor de gemeente en voor de omgeving.

Beamen Geluidsteam
In onze kerk maken wij gebruik van een beamer. Het beam- en geluidsteam zet zich in om iedere week de zondagse kerkdiensten te ondersteunen. Voor bijzondere diensten (trouwdienst, rouwsamenkomst, gemeenteavond) kan ook een beroep op het beam- en geluidsteam worden gedaan.

Beroepingscommissie
Op dit moment hebben wij geen eigen predikant. Daarom is er een beroepingscommissie ingesteld die de taak heeft gekregen om op zoek te gaan naar een geschikte predikant voor onze gemeente.

Commissie van Beheer
Deze commissie houdt zich bezig met het beheer van onze kerk. De activiteiten van de CvB bestaan dan ook voornamelijk uit de organisatie van praktische dingen. Een jaarlijkse grote schoonmaak. Het verfwerk of ander onderhoud en al dat soort zaken. Lees meer…

Crèche
Er zijn veel kinderen in onze kerk. Voor deze kinderen tot 4 jaar is er iedere zondag tijdens de kerkdienst crèche. Tijdens de dienst wordt er door een of twee volwassenen op hen gepast zodat de ouders rustig naar de kerkdienst kunnen gaan.

Geloofsonderwijs (GO-team)
Het GO-team geeft bijbelonderwijs aan jongeren en organiseert vier keer per jaar op een zondag een bijeenkomst voor de hele gemeente rond een bepaald thema waarbij jong en oud met elkaar in gesprek gaan.

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie. Te denken valt hierbij aan in- en uitschrijvingen, adreswijzigingen en andere zaken die verband houden met deze administratie.

Kidsclub
De leiding van de kidsclub organiseren alle activiteiten en plannen de kidsclub data.

Koffiegroep
De leden van de koffiegroep verzorgen het koffiedrinken na de kerkdienst en worden ook ingezet bij speciale gelegenheden.

Kosters
De taken van een koster worden door verschillende leden van onze gemeente volgens een vastgesteld rooster verzorgd.

Muziekteam
Regelmatig begeleid het muziekteam de kerkdiensten en speciale diensten. Hierbij wordt – naast het orgel – ook gebruik gemaakt van een piano en een dwarsfluit.

Preekvoorziening
Binnen onze gemeente is er een persoon die zich bezighoudt met de preekvoorziening. Het vergt veel organisatie en planning om het rooster ieder jaar weer gevuld te krijgen met predikanten en preeklezers nu wij geen eigen predikant hebben.

Websitebeheer
Een aantal mensen binnen onze gemeente zijn verantwoordelijk voor het beheer van de website en de verspreiding van onze nieuwsbrief: “De Hoeksteentjes”.

Welkom-team
Het Welkom-team heet bezoekers bij de ingang van de kerk van harte welkom. Bent u nieuw en hebt u vragen over de kerkdienst, dan helpen wij u graag.

WGO-Kernteam
Het WGO-kernteam houdt zich bezig met Gemeenteopbouw. Belangrijke kernwoorden zijn: verbinden, vernieuwen en verdiepen. WGO staat voor Waarderend Gemeente Opbouw. Zij ontwikkelen visie, maken plannen en adviseren de kerkenraad.

Zusterhulp
Wanneer er behoefte is aan praktische hulp, kan een beroep worden gedaan op de zusterhulp. De zusterhulp doet dit in samenwerking met de diaconie. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die door de zusterhulp wordt geboden.