Wat geloven wij

Het christendom is de grootste wereldgodsdienst . Er zijn 2,3 miljard christenen. De grote levensvragen zijn: Wat is de zin van ons bestaan? Wat is het doel van mijn leven? Wat is een goed leven? Waarom is er zoveel mis met de wereld? Is er leven na de dood? De Bijbel geeft antwoord op deze vragen.

God is de Schepper van hemel en aarde. Hij schiep de zon, maan, sterren en planeten, planten, bomen en dieren en de mens. Hij is de Heerser van het universum en Hij gaf de aarde aan de mensen om daarop te wonen en werken.

Het christelijk geloof gaat meer over relaties dan over regels. Het draait om de belangrijkste relatie die er bestaat: een relatie met God die ons heeft gemaakt. Het tweede is het liefhebben van de mensen om ons heen. De mens is gemaakt om in relatie met God te leven. Tot we die relatie vinden, zullen we altijd een bepaalde leegte in ons hart voelen. In de bijbel staat dat die leegte wordt veroorzaakt doordat de mensen God de rug hebben toegekeerd.

God is Vader, Zoon en Geest in één en zo heeft Hij ook de mens geschapen: geest, ziel en lichaam in één persoon. God is één in Zijn diversiteit en dat geldt ook voor de mens. God heeft alle mensen uniek geschapen en het toch mogelijk gemaakt om, met Zijn hulp, een eenheid te vormen.

Jezus is de Zoon van God. Jezus is de opmerkelijkste persoon die ooit geleefd heeft. Hij kwam naar de aarde om ons te laten zien wie God is. Ook stierf Jezus uit liefde voor ons aan het kruis voor onze zonden, zodat wij niet zelf de prijs zouden moeten betalen voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Door zijn dood en opstanding is de relatie tussen God en de mens weer hersteld.

De Heilige Geest woont nu in de harten van gelovigen en is ook degene die ons helpt om een mooier mens te worden. Hij geeft ons raad, onderwijst ons de waarheid en verandert onze harten.

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Geloven vraagt om vertrouwen. Als wij ons vertrouwen op God stellen en Jezus ook als onze persoonlijke Redder en Verlosser aannemen, dan krijgen wij het eeuwige leven. Het doel van ons leven is om God te vinden en Hem te leren kennen. Door dagelijks te lezen uit de bijbel en te bidden, leren wij God steeds beter kennen.

Wanneer je in Jezus gelooft, je laat voeden door Gods Woord en je laat leiden door Zijn Heilige Geest dan zullen negen eigenschappen jouw karakter vormen: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Meer weten? Lees dan verder op: