Kidsclub (4 tot 8 jaar)

Meerdere keren per jaar is er kidsclub tijdens de preek. De kinderen gaan dan aan de slag met een knutselwerkje aan de hand van een bijbelverhaal. De kidsclub besteedt ook speciaal aandacht aan de christelijke feestdagen.

Vaak wordt er eerst met elkaar gesproken over een verhaal uit de bijbel waarbij er alle gelegenheid is voor de kinderen om vragen te stellen of hun verhaal te doen. Daarna gaan ze aan de slag met een knutselwerkje dat past bij het thema van de preek of wat aansluit bij het bijbelverhaal van die dag.

Aan het einde van de preek – als de kinderen klaar zijn met het knutselwerkje – gaan ze terug naar de kerk en mogen ze aan de gemeente laten zien wat ze hebben gemaakt. De leiding van de kidsclub vertelt dan ook kort iets over het werkje en het verhaal wat ze met de kinderen hebben gedeeld.