Welkom

Hartelijk welkom op de website van de NGK in Hoogvliet. Wij zijn een gemeente van ongeveer 150 leden. Elke zondagochtend ontmoeten wij God en elkaar tijdens onze kerkdiensten.

Wilt u ook eens een kerkdienst bezoeken, dan bent u van harte welkom. De dienst begint meestal om 09:30 uur. Na de dienst is er ook om de twee weken gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het koffiedrinken rond 10:45 uur. Van harte uitgenodigd, ook alleen voor de koffie. U vindt de aanvangstijden van onze kerkdiensten, activiteiten en de data wanneer er koffiedrinken is na de dienst onder het kopje “Agenda”.

Dankzij de Alpha-cursus in deze gemeente ben ik tot geloof gekomen. Ik voel me helemaal thuis in deze gemeente. Marga.

Kerk van de toekomst
In 2021 zijn wij in onze gemeente gestart met gemeenteopbouw. Belangrijke kernwoorden daarbij zijn: verbinden, vernieuwen en verdiepen met als doel om als gemeente te groeien en te bloeien. Meer info hierover kunt u lezen op deze website onder het kopje “Over ons”: Kerk van de Toekomst.

Activiteiten
Ook door de weeks ontmoeten wij elkaar regelmatig bij verschillende activiteiten. Naast huiskamergroepen zijn er koffieochtenden, is er kidsclub en een gebedsgroep, wordt er regelmatig een Alpha-cursus gegeven en zijn er diverse ontspannende activiteiten, zoals een BBQ, filmavond en dergelijke.

Meer weten? Lees dan verder op: