Kerk van de toekomst

In 2021 zijn wij in onze gemeente gestart met gemeenteopbouw. Het WGO-kernteam heeft de opdracht van de kerkenraad gekregen om hiervoor visie te ontwikkelen en met plannen te komen. WGO staat voor “Waarderend Gemeente Opbouw”.

Groeien en bloeien
Wij willen graag als gemeente groeien en bloeien. Belangrijke kernwoorden daarbij zijn: verbinden, vernieuwen en verdiepen. Daarbij verliezen we niet uit het oog, wat het doel is van de gemeente. Samen God eren, loven en prijzen , te groeien in geloof, hoop en liefde, en een licht te zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Lente in de kerk
Wij hebben ons laten inspireren door het bemoedigende boek “Lente in de kerk” van René van Loon over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.

Verschillende initiatieven zijn ontplooid:
-groepsgesprekken na de dienst
-een zondag+ met eten en ontmoeting
-bidden na de dienst in een kleine groep
-opstarten van huiskamergroepen
-koffieochtenden voor gemeenteleden en mensen uit de wijk
-crea-middagen voor gemeenteleden en mensen uit de wijk
-meer afwisseling in de kerkdiensten (lofzang en aanbiddingsmomenten, solozang, speciale kerkdiensten)
-jeugdbijeenkomsten (4 x per jaar met een aantal kerken in de regio)
-Buurtmaaltijden
-contacten met een opvanglocatie van Oekraïners
Kijk op de “Agenda” van deze website voor data van de activiteiten!

Kerk zijn in de buurt en in de wereld
De kerk is het lichaam van Jezus. Daarom geloven wij dat de kerk alles in zich heeft om leven te brengen in onze wijken en in de wereld. Toch lukt het ons niet altijd om de kerk zo te zien of te laten zien. Het WGO gelooft dat we samen als gemeente – met de hulp van Gods Geest – een verandering teweeg kunnen brengen, zodat de kerk weer gaat stralen en steeds meer mensen in verbinding brengt met Jezus zelf.

Inspirerend
Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden. Hieronder vindt u een link en een filmpje die ons hebben geïnspireerd.