Kerk van de toekomst

In 2021 zijn wij in onze gemeente gestart met gemeenteopbouw. Het WGO-kernteam heeft de opdracht van de kerkenraad gekregen om hiervoor visie te ontwikkelen en met plannen te komen. WGO staat voor “Waarderend Gemeente Opbouw”.

Wat is gemeenteopbouw?
Gemeenteopbouw is de opdracht om in je kijken naar je gemeente los te komen van hoe het nu gaat. Om – geleid door bijbelse ideaalbeelden over de gemeente – te kijken op welke aspecten van je gemeente-zijn je zou willen groeien, om daar samen mee aan het werk te gaan. Gemeenteopbouw is dus zowel werk van God als werk van ons, mensen. Je zou voor gemeenteopbouw ook andere woorden kunnen gebruiken: gemeenteontwikkeling of gemeentegroei.

Kerk van de toekomst
Wij willen graag als gemeente groeien en bloeien. Belangrijke kernwoorden daarbij zijn: verbinden, vernieuwen en verdiepen. Daarbij verliezen we niet uit het oog, wat het doel is van de gemeente. Samen God eren, loven en prijzen , te groeien in geloof, hoop en liefde, en een licht te zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Gemeenteleden hebben elkaar op 24 april 2022 verteld van hun verlangen voor de gemeente. Het WGO-kernteam heeft aan de hand van opmerkingen die uit de gemeente zijn voortgekomen een lijst samengesteld met concrete ideeën. Er staan op deze lijst ideeën over de invulling van de kerkdiensten en andere samenkomsten, hoe wij als gemeente geestelijk meer kunnen groeien, hoe wij elkaar als gemeenteleden kunnen opbouwen en bemoedigen, ontspannende activiteiten, jong en oud aan elkaar verbinden, hoe wij meer missionair kunnen zijn en ook hoe wij kerk kunnen zijn voor mensen in de wijk.

Ook hebben wij ons laten inspireren door het bemoedigende boek “Lente in de kerk” van René van Loon over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.

Kerk zijn in de buurt
De kerk is het lichaam van Jezus. Daarom geloven wij dat de kerk alles in zich heeft om leven te brengen in onze wijken en in de wereld. Toch lukt het ons niet altijd om de kerk zo te zien of te laten zien. Het WGO gelooft dat we samen als gemeente – met de hulp van Gods Geest – een verandering teweeg kunnen brengen, zodat de kerk weer gaat stralen en steeds meer mensen in verbinding brengt met Jezus zelf.

Inspirerend
Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden. Hieronder vindt u een link en een filmpje die ons hebben geïnspireerd.