AVG privacybeleid

Uw privacy is belangrijk. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat uw privacy is gewaarborgd en te voldoen aan de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Hieronder treft u alle relevante informatie aan die van belang is om te weten hoe wij met uw informatie omgaan op deze website.

Privacy is erg belangrijk voor mij. Daarom vind ik het prettig dat op deze pagina alles zo duidelijk op een rij wordt gezet.

Belangrijke informatie

De AVG en de kerk

Een kerkelijke organisatie mag persoonsgegevens verwerken in het kader van de haar doelstelling, namelijk het gezamenlijk belijden van het geloof. Er is in beginsel dus geen toestemming nodig om gegevens te verwerken voor dit doel. De AVG houdt rekening met het zogenaamde gerechtvaardigd belang, waarbij het mogelijk is om bepaalde gegevens te delen als dit in het belang is voor de kerntaken van de organisatie.

Zogenaamde ’third parties’

Wij nemen van derden een aantal diensten af zodat wij de digitale informatie veilig kunnen houden en tegelijkertijd de volledige service aan onze gebruikers te kunnen leveren. Het gaat dan om webhosting, het uitzenden van kerkdiensten en de opslag van kerkelijke documenten. Hieronder vindt u van alledrie de organisaties het privacybeleid.

Meer weten

Neem contact op met onze gegevenscoördinator, Aad den Hartog
coordinatorgegevensbescherming@ngkhoogvlietspijkenisse.nl