Facebook berichten

Als kerk hebben wij ook een Facebook pagina. Hieronder kunt u de meest recente berichten teruglezen. Wilt u meer weten, dan kunt u naar de Facebook pagina van onze kerk gaan.

Handig om zo ook via de website toch even snel de laatste berichten van de Facebook pagina van de kerk te kunnen lezen.

Liturgie a.s. zondag 1 oktober 2023 aanvang 9.30hVoorganger B. EikelboomMuziekbegeleiding: Jacob den ArendBijbellezing Leo BijlVooraf Psalmen voor Nu 46 (Veilige hoogte)Votum en groetZingen: NLB Psalm 149: 1 en 2 (Halleluja! laat opgetogen)Lezing van de leefregels naar Romeinen 12: 1,2 en 9 - 21Zingen: Opwekking 642 (Al mijn zonden)Gebed om verlichting door de Heilige GeestZingen: NLB 314: 1 (Here Jezus, om uw woord)Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 - 7 en Johannes 7: 14 - 17, 28/29 en 37 - 39 (Gemeentelid)Zingen: NLB 314: 2 en 3 (Ons gevoel en ons verstand)Verkondiging: Johannes 7: 37 - 39: Jezus en het geheim van het Loofhuttenfeest Zingen: NLB 653: 1, 3 en 7 (U kennen, uit en tot U leven)Dankzegging en voorbedeDe collecteZingen: GK 177: 1 t/m 4 (Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta)Zegen ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
iturgie zondagochtend 17 september 2023. Kerkdienst met getuigenissen van een Marokkaans gezin, aanvang 9.30hVoorganger Ds. A.M. LeeftinkMuziekbegeleiding Derk v/d BergLezer Jan ModdermanOpening met votum en groet (door Martijn)Zingen: Psalm 67:1,2,3 God, geef genade, geef uw zegen; (De Nieuwe Psalmberijming)Gebed (Martijn)Introductie Marokkaans gezin, (door Samer Younan)Getuigenis 1 + liedGetuigenis 2+ liedGetuigenis 3 + liedBijbellezen: Romeinen 10:1-17 (door gemeentelid)Preek: Romeinen 10:13-15 “Hoe dan?” (door Martijn)Gebed (Martijn – ouderling – Samer?)CollecteGeloofsbelijdenis: Gezamenlijk gesproken Apostolische geloofsbelijdenis (tweetalig)Slotlied: (oud) Geref Kerkboek 141 Dankt dankt nu allen God.Zegen ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Liturgie 10-09-2023Voorganger Ds. R.D. ElzingaMuziekbegeleiding Jacob den ArendLezer Christa BijlZEGENGROETZINGEN Opw. 715 Wat hou ik van Uw huisGEBEDKINDERLIED Opw. Kids 77 God kent jou vanaf het beginLEZEN Lucas 23:33-43ZINGEN LvdK 177: 1, 2 en 5 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachtenLEZEN Matteüs 5:1-12PREEK Gids voor het Koninkrijk (1): Gelukkig de Losers (Matteüs 5:3)ZINGEN Opw. 672 Heerser over alle dingen GODS WIL VOOR ONS LEVENZINGEN Psalm 19: 3 en 4 Volkomen is Gods woord; De dienst van God de HEERDANKEN & BIDDENCOLLECTEZINGEN DNP Psalm 145: 1, 3 en 4 Mijn God en Koning; Genadig en vol liefde; De eeuwen doorZEGEN ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Liturgie a.s. zondag 27 augustus, aanvang 9.30hVoorganger: Br. HaaksemaMuziekbegeleiding: Derk v/d BergLezer: NathaljaVotum en groetZingen: Gezang 158 ( Als een hert dat verlangt naar water )10 gebodenZingen Psalm 19 : 4GebedSchriftlezing: 1 Korinthiërs 10 : 1-22Zingen: Laat ons samen één zijn (sela ) lied begint met ; Heer u bent één El ElohimKinderlied (projectie door beamteam) “ samen “ van Elly & RikkertTekst: 1 Korinthiërs 10:17preekNa de preek: Opwekking 797 - Breng Ons SamenDankzegging en voorbedeCollecteSlotzang: Opwekking 428 genade zo oneindig grootZegen ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook