Bezoeken

Elke zondag komen we bij elkaar om God te ontmoeten.  In deze samenkomst spreekt God tot ons door de Bijbel, en de uitleg daarvan door een predikant of preeklezer. We antwoorden Hem met liederen om Hem te eren en te danken.

Wat is er nu mooier dan samen met je broers en zussen de HERE prijzen tijdens de kerkdienst? Op zo’n manier dat God aan Zijn eer komt en wij zijn kinderen mogen zijn.

Voor sommigen klinkt dit wellicht wat abstract of zweverig. Maar wij geloven dat de weg die Jezus ons zelf is voor gegaan ‘de weg’ is die leidt naar het eeuwige leven met Hem. En bovendien zou de wereld er heel wat beter van worden als mensen elkaar lief zouden hebben zoals Jezus de wereld lief heeft gehad.

Lees verder…

We spreken met Hem in onze gebeden. Zoals kinderen die afhankelijk zijn van hun vader, vragen wij Hem om hulp voor onszelf en voor de wereld. Tijdens deze wekelijkse ontmoetingen willen wij graag groeien in ons geloof en om onze relatie met Hem en elkaar te versterken. Wij zijn er van overtuigd dat we God nodig hebben om ons kracht en wijsheid te schenken over alles wat ons in het dagelijks leven bezig houdt.